Warunki zakupu programu w ofercie podstawowej
do dnia 31.12.2014 roku.

Projekt ten można nabyć kontaktując się z naszymi przedstawicielami lub klikając w poniżej znajdujący się przycisk „ZAMÓWIENIE”. W okresie do 31 grudnia br obowiązuje cena umożliwiająca nabycie prawa do "wieczystego" użytkowania programu za kwotę 1500,00 (jeden tysiąc pięćset zł) netto. Istnieje również możliwość użytkowania programu na zasadzie dzierżawy. W ramach programu otrzymacie Państwo dodatkowo:
      - dwie domeny o wspólnie ustalonym brzmieniu z prawem do użytkowania na okres 12 miesięcy,
      - do 5 skrzynek poczty mailowej,
      - serwer z obsługą MySql o pojemności do 2GB na okres 12 miesięcy,
      - 12 darmowych aktualizacji programu dokonywanych na Państwa zlecenie, nieczęściej niż raz na miesiąc,
      - adaptację projektu do Waszych potrzeb od strony graficznej (czas oczekiwania do 14 dni).
Przewidywany koszt serwera i domen w kolejnych latach kształtuje się na poziomie ok. 200,00 zł netto rocznie. Koszty odpłatnych aktualizacji (w kolejnych latach) programu wynosi ok. 50,00 zł netto za każdą godzinę pracy koniecznej do dokonania aktualizacji i jest ustalany przed dokonaniem aktualizacji.

Program ten jest stale rozbudowywany i ulepszany. Wdzięczni będziemy za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania oraz propozycje poprawiające jego funkcjonalność.